Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.369

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Hồng Đức, 2014,

Mô tả vật lý: 295tr. ; , 4cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
2D
Thư viện AB
1I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH