Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 11.5,13,14,15,16. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Hồng Đức, 2014,

Mô tả vật lý: 295tr. ; , 4cm

Ngôn ngữ: Viet Nam


,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH