Generalized low-voltage circuit techniques for very high-speed time-interleaved analog-to-digital converters


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9048197090

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Verlag, 2010.,

Mô tả vật lý: xvi, 134 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 93431

Analog-to-digital converters.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video