Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.6042

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 94954

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.812
Chưa có video
1