Beginning Java 8 APIs, extensions, and libraries :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1430266619

Ký hiệu phân loại: 005.13

Thông tin xuất bản: [Berkeley, CA] :Apress, c2014.,

Mô tả vật lý: xxxi, 772 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application program interfaces (Computer software); Database management ; Computer programs.; Graphical user interfaces (Computer systems); Java (Computer program language);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  QA76.73.J38
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn