Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 336.2

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 96231

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  336.200
Chưa có video
1