Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại vùng 7 ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.1753

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2013,

Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 96312

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  332.175
Chưa có video
1