PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470167777 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.13

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, c2008.,

Mô tả vật lý: xxvi, 646 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Explains how to build Web database applications with the PHP scripting language and the MySQL database.

PHP (Computer program language); SQL (Computer program language); Web site development.; PHP (Computer language) ; sears; SQL (Computer language) ; Web sites ; Design. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn