Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Trần Phú, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 657.61
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2014
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Môn học:
ID: 98055
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |