Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.61

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 98055

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.610
Chưa có video
1