Learn electronics with Arduino

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Donald Wilcher, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781430242666 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: [Berkeley, CA] :New York, NY :Apress ;Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2012.,

Mô tả vật lý: xxi, 258 p. :, ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Arduino (Programmable controller), Microcontrollers, Programming., Electronics, Data processing.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn