The Challenge of effective speaking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780495911340

Ký hiệu phân loại: 808.51

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Cengage, 2010, 15th Ed.

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn