Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung ứng vật tư thiết bị- liên doanh dầu khí Việt Nga VIETSOVPETRO


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 99579

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1