đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Bình Tây bằng mô hình khảo sát chất lượng Sevqual Parasuraman


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 99595

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1