Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại cổ phần giáo dục Đại Trường Phát /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Huỳnh Trang Bảo Nguyên, Lê Quang Hùng (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2014
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 99601
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |