Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại cổ phần giáo dục Đại Trường Phát


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 99601

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1