Hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro doanh nghiệp sản xuất-chế biến gỗ tỉnh Bình Dương


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.155

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 104tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 99688

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  658.155
Chưa có video
1