Hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro doanh nghiệp sản xuất-chế biến gỗ tỉnh Bình Dương /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Huỳnh Văn Thạch, Trần Văn Thạch (Hướng dẫn khoa học),
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.155
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2014
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 29cm
Môn học:
ID: 99688
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |