Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYM Việt Nam đến năm 2020


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 99770

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.800
Chưa có video
1