Trang 1 trong 1000 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ :
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.117  
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu :
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.15  
Kết cấu bê tông cốt thép :
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.1834  
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 629.8  
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ :
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 004.22  
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664.07  
Phân tích kinh tế doanh nghiệp :
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.04  
Bài giảng thực hành sinh lý động thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức, Phạm Minh Nhựt, ,
Mô tả vật lý: 32 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 571  
Thí nghiệm khí nén thủy lực
Tác giả: Bùi Thanh Luân, ,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 627.125  
Toán rời rạc
Tác giả: Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 511.1
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH