Trang 1 trong 1147 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học /
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng, ,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng /
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm /
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích kinh tế doanh nghiệp : Bài giảng /
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn