Chỉ tìm trong:
Trang 1 trong 951 kết quả
Sắp xếp theo:
ID: 19638
 
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2007, 96 tr. ; , 27 cm  
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 10756
 
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, 163 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 9079
 
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, 141 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 6684
 
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, 26 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 8779
 
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, 109 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 20403
 
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2009, 46 tr. ; , 29 cm  
Ký hiệu phân loại: 664.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 9082
 
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, 80 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 20404
 
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức, Phạm Minh Nhựt, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2009, 32 tr. ; , 29 cm  
Ký hiệu phân loại: 571
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 10752
 
Tác giả: Bùi Thanh Luân, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2006, 115 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 627.125
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình Sách đọc tại chỗ
ID: 88708
 
Tác giả: Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2013, 132tr. ; , 25cm  
Ký hiệu phân loại: 511.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
- Số bản: 15
- Đang mượn: 0