Trang 1 trong 1388 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ :
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.117  
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu :
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.15  
Tin học trong phân tích kết cấu cầu – hầm
Tác giả: ThS, Trần Văn Thiện ThS, Lương Toàn Hiệp ThS, Nguyễn Thành Trung,
Mô tả vật lý: 168
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.250285  
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.1834  
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 629.8  
Tài chính-tiền tệ
Tác giả: TS, Phan Đình Nguyên TS, Phan Mỹ Hạnh ThS, Phùng Hữu Hạnh ThS, Phạm Hải Nam ThS, Nguyễn Trọng Nghĩa ThS, Võ Tường Oanh,
Mô tả vật lý: 144
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332  
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ :
Tác giả: Lê Mạnh Hải, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 004.22  
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664.07  
Phân tích kinh tế doanh nghiệp :
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.04  
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 204
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 624.18341  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH