Trang 1 trong 1537 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học /
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành công nghệ chế biến đường, bánh kẹo /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Huỳnh Phương Quyên, Huỳnh Kim Phụng, ,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng, ,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
An toàn và môi trường công nghiệp /
Tác giả: Lê Đình Phương, ,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 620.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán rời rạc /
Tác giả: Khoa Công nghệ Thông tin, Bộ môn Khoa học Máy tính,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 511.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn