Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
Thiết kế trung tâm nghiên cứu địa chất thủy văn phía nam
Tác giả: Bùi Văn Linh, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 145 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Khảo sát, đánh giá chất lượng nước ngầm tại xã Hướng Thọ Phú - thị xã Tân An - Long An
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh giáo viên hướng dẫn, Trần Hà Như Oanh, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Thí nghiệm công nghệ sinh học.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Phan Thị Huyền, Nguyễn Anh Tuyết, ,
Mô tả vật lý: 463 tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 660.62
Công nghệ sinh học môi trường.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thị Thùy Dương, ,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628.44
Công nghệ vi sinh.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 660.62
Công nghệ gen
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 402 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 660.65
Công nghệ sinh học môi trường.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý: 449 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628.3
Công nghệ Enzym
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (chủ biên) , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 534 tr. ; , 24 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 660.634
Thí nghiệm công nghệ sinh học.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Cao Cường, ,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 572

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH