Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trung tâm nghiên cứu địa chất thủy văn phía nam /
Tác giả: Bùi Văn Linh, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 145 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát, đánh giá chất lượng nước ngầm tại xã Hướng Thọ Phú - thị xã Tân An - Long An /
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh giáo viên hướng dẫn, Trần Hà Như Oanh, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thí nghiệm công nghệ sinh học. T.2- Thí nghiệm vi sinh vật học /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Phan Thị Huyền, Nguyễn Anh Tuyết, ,
Mô tả vật lý: 463 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thị Thùy Dương, ,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ vi sinh. T.1- Cơ sở vi sinh vật công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ vi sinh. T.2- Vi sinh vật học công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ vi sinh. T.3- Thực phẩm lên men truyền thống /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ gen /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 402 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ sinh học môi trường. T.1- Công nghệ xử lý nước thải /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý: 449 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn