Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ chế biến thực phẩm /
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ chế biến rau trái. T.1- Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch /
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt , Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà, ,
Mô tả vật lý: 580tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm /
Tác giả: Bùi Ái,
Mô tả vật lý: 236 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm /
Tác giả: Lê, Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thí nghiệm công nghệ thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền chủ biên , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm công nghệ thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền chủ biên , , , [et, al], ,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn