Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp /
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.2473
Hưng dn thc hành hch toán kế toán, bài tp và lp báo cáo tài chính doanh nghip va và nh
Tác giả: Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng, ,
Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.9

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH