Trang 1 trong 84 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu phát trin phương pháp " thiết kế vì môi trưng " hưng đến mc tiêu "phát thi bng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp /
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 341.2473
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp nâng cao hiu qu s dng Qu phát trin khoa hc và công ngh ca doanh nghip trên đa
Tác giả: Huỳnh Lưu Thanh Giang, Đoàn Xuân Huy Minh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hưng dn thc hành hch toán kế toán, bài tp và lp báo cáo tài chính doanh nghip va và nh
Tác giả: Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng, ,
Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá nhn thc, hành vi tiêu dùng xanh ca ngưi tiêu dùng thành ph H Chí Minh ti các siêu
Tác giả: Đoàn Thị Bảo Trâm, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu quy hoch chi tiết khu x lý cht thi rn sinh hot và công nghip cho thành ph Biên
Tác giả: Nguyễn Đức Anh , Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Dùng phương pháp PCA đ nghiên cu xác đnh các nhân t chính nh hưng đến tiến đ d án trong giai
Tác giả: Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin mô hình hot đng sau c phn hóa ca t chc công đoàn ti Công ty C phn
Tác giả: Đinh Khánh Nam, Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 331.88
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s thay đi cht lưng nưc do công ngh thu gom và x lý nưc thi sơ b-giai đon I ca
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn