Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
K thut lp trình Game trong Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình game 3D vi Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut xây dng điu khin tùy biến trên Windows bng .Net /
Tác giả: Bùi Phú Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn