Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Mastering XMI : Java programming with XMI, XML, and UML /
Tác giả: Timothy J, Grose, Gary C, Doney, Stephen A, Brodsky, ,
Mô tả vật lý: xli, 434 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 0471384291
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.13
CRC handbook of radiation measurement and protection /
Tác giả: editor, Allen B, Brodsky, ,
Mô tả vật lý: <sect. A, v. 1-2; in 2 > : , ill. ; , 27 cm.
ISBN: 084933750X
Bộ sưu tập: Sách đin t 363.179
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH