Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Tri thc dân gian ca ngưi chăm v dinh dưng ca ph n giai đon mang thai cho con bú : Nghiên
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 232tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047867028
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
K thut sa cha nâng cp & bo trì máy tính cá nhân /
Tác giả: Bùi Lâm, Phạm Tiến Đạt, Lê Minh Trí, ,
Mô tả vật lý: 502 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.39
Công ngh Planar silic các quá trình cơ bn, vt lý và linh kin /
Tác giả: Hans Gunther Wagemann, Tim Schonauer, Dương Minh Trí (d),
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.381
Đưng li chính sách đi ngoi Vit Nam trong giai đon mi : sách tham kho /
Tác giả: Phạm Bình Minh (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 327.109597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH