Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Sàng lc hot tính chng oxy hóa ca mt s loài thc vt đnh hưng nghiên cu nguyên liu có tim
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin quy trình giao nhn hàng nhp khu bng đưng bin theo phương thc nguyên container
Tác giả: Lâm Minh Trí, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá các nhân t tác đng đến s tha mãn công vic ca viên chc bnh vin y hc c truyn
Tác giả: Trần Trí Dũng, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tri thc dân gian ca ngưi chăm v dinh dưng ca ph n giai đon mang thai cho con bú : Nghiên
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 232tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047867028
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut sa cha nâng cp & bo trì máy tính cá nhân /
Tác giả: Bùi Lâm, Phạm Tiến Đạt, Lê Minh Trí, ,
Mô tả vật lý: 502 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun tr ri ro cho vay d án đu tư ti ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn(Agribank)-chi
Tác giả: Nguyễn Võ Minh Duyên, Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Công ngh Planar silic các quá trình cơ bn, vt lý và linh kin /
Tác giả: Hans Gunther Wagemann, Tim Schonauer, Dương Minh Trí (d),
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nh hưng ca dung môi tách chiết đến hot tính kháng khun ca cây Elephantopus sp. /
Tác giả: Dương Minh Trí, Lương Tấn Trung, Phạm Minh Nhựt (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đưng li chính sách đi ngoi Vit Nam trong giai đon mi : sách tham kho /
Tác giả: Phạm Bình Minh (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.109597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp vn dng kế toán qun tr trong các doanh nghip nh và va ti TP.H Chí Minh /
Tác giả: Vũ Thị Hạ Linh , Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn