Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Solr 1.4 enterprise search server elektronisk ressurs : enhance your search with faceted navigation,
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 317 s.) : , ill
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t 025.04
Solr 1.4 enterprise search server : enhance your search with faceted navigation, result
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh, ,
Mô tả vật lý: vii, 317 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1847195881 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.74
Professional Hibernate [electronic resource] /
Tác giả: Eric Pugh, Joseph D, Gradecki, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.3
Interfacial separation of particles [electronic resource] /
Tác giả: Shouci Lu, Robert J, Pugh, Eric Forssberg, ,
Mô tả vật lý: xii, 694 p. : , ill. ; , 25 cm.
ISBN: 0444516069
Bộ sưu tập: Sách đin t 660.2842
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH