Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
The Java tutorial : a short course on the basics /
Tác giả: Mary Campione, Kathy Walrath, Alison Huml, ,
Mô tả vật lý: xi, 580 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).
ISBN: 0201703939 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Java Tutorial, Third Edition : A Short Course on the Basics, The /
Tác giả: Mary Campione, Kathy Walrath, Alison Huml, ,
Mô tả vật lý: 592 tr. ;
ISBN: 0201703939
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
What is Dart? [electronic resource] /
Tác giả: Kathy Walrath and Seth Ladd, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 9781449332327
Bộ sưu tập: Sách đin t 
The JFC Swing tutorial : a guide to constructing GUIs /
Tác giả: Kathy Walrath, ,
Mô tả vật lý: 784 tr. ;
ISBN: 0201914670
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.133
Dart : up and running /
Tác giả: by Kathy Walrath, Seth Ladd, ,
Mô tả vật lý: xv, 123 p. ; , 24 cm.
ISBN: 1449330894
Bộ sưu tập: Sách đin t 005.1
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH