Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Đỗ Phương Thuy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng x thi và bin pháp gim thiu ô nhim do hot đng làng ngh sn xut bt
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Ngọc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy chế biến m cao su Sui kè giai đon 2 công
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Sơn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 155tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hot hóa bùn thi t nhà máy x lý nưc thi sinh hot ng dng làm vt liu hp th ion
Tác giả: Võ Huỳnh Đăng Khoa, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu tăng cưng chế phm em fert-1 trong công ngh sn xut phân vi sinh t lc bình bng công
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng, Lâm Vĩnh Sơn(giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thu hi tái s dng tinh bt khoai mì t ngun nưc thi làm nguyên liu sn xut giy
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th trng thy canh và tái s dng nưc git trong sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu x lý nưc thi h gia đình bng công ngh bãi lc dòng chy ngang kết hp canh tác rau
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm /
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy x lý nưc cp cho xã Bình Tân, huyn Phú Ring, tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn