Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình đi cương truyn thông quc tế /
Tác giả: Lê Thanh Bình (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 257tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Truyn c Raglai /
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện(chủ biên), Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp (sưu tầm, biên soạn) , ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047000777
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn