Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Hi - Đáp Revit các vn đ thưng gp
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 720.2840285
 
Nghiên cu ng dng và phát trin thương mi đin t trong hot đng kinh doanh ti siêu th Big C
Tác giả: Lê Vĩnh Huy, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.84  
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca công chc ti cc thuế tp. HCM
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Huy , Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.314  
Đánh giá kh năng kí sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. Gây hi cây trng ca chng nm Paecilomyces
Tác giả: Lê Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu x lý nưc thi phát sinh t quá trình sn xut đông dưc bng bùn hot tính hiếu khí
Tác giả: Ngô Xuân Quang, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.3  
Qun tr n xu khách hàng cá nhân ti Ngân hàng TMCP Vit Nam thnh vưng khu vc H Chí Minh
Tác giả: Lê Danh Huy, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 332.1753  
SCADA mng truyn thông trong công nghip : (lý thuyết-thc hành) Lp trình điu khin-giám sát
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 670.4275
 
Giao din ngưi và máy (HMI) vi S7 vi INTOUCH
Tác giả: Trần Thu Hà, Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 670.427
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH