Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Hi - Đáp Revit các vn đ thưng gp
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 720.2840285
Giao din ngưi và máy (HMI) vi S7 vi INTOUCH
Tác giả: Trần Thu Hà, Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 670.427
Cad trong đin & đin t vi điu khin và ng dng
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24cm
ISBN: 9786049387784
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.30285
SCADA mng truyn thông trong công nghip : (lý thuyết-thc hành) Lp trình điu khin-giám sát
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 670.4275
Đánh giá kh năng kí sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. Gây hi cây trng ca chng nm Paecilomyces
Tác giả: Lê Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Lp trình điu khin vi Arduino
Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, ,
Mô tả vật lý: 350tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 629.89

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH