Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Hi - Đáp Revit các vn đ thưng gp /
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 367tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 720.2840285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình PLC - Scada mng truyn thông công nghip /
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 423tr. : , hình nh ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 670.4275
ISBN: 9786049387777 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giao din ngưi và máy (HMI) vi S7 vi INTOUCH /
Tác giả: Trần Thu Hà, Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 670.427
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu ng dng và phát trin thương mi đin t trong hot đng kinh doanh ti siêu th Big C
Tác giả: Lê Vĩnh Huy, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cad trong đin & đin t vi điu khin và ng dng /
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.30285
ISBN: 9786049387784
Bộ sưu tập: Sách tham kho
SCADA mng truyn thông trong công nghip : (lý thuyết-thc hành) Lp trình điu khin-giám sát
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 670.4275
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến đng lc làm vic ca công chc ti cc thuế tp. HCM /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Huy , Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá kh năng kí sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. Gây hi cây trng ca chng nm Paecilomyces
Tác giả: Lê Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn