Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Các yếu t tác đng ca đòn by tài chính đến dòng tin t do ca các công ty phi tài chính niêm yết
Tác giả: Lê Thị Thùy, Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 332.6322
 
Nghiên cu và đánh giá tác đng ca biến đi khí hu đến hot đng nuôi trng thy sn ti Tin
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 363.73874  
Kho sát tn s Gene IGFBP2 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Tiên , Lê Thị Thu Hà (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Nhp môn xã hi hc
Tác giả: TS, Nguyễn Xuân Nghĩa ThS, Lê Minh Tiến ThS, Phạm Thị Thùy Trang ThS, Hoàng Mạnh Tưởng,
Mô tả vật lý: 176
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 301  
Tính toán và thiết b h thng x lý nưc thy công ty dt nhum hoa tiến
Tác giả: Lê Thị Thuỳ Vân, Tôn Thất Lãng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Phân tích cu trúc vn ca công ty TNHH đu tư ASIA VN
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nhp môn xã hi hc
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 301
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH