Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
Kho sát tn s Gene IGFBP2 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Tiên , Lê Thị Thu Hà (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Sinh hc đi cương. Tp 1- Sinh hc tế bào cơ s di truyn hc & thc thuyết tiến hóa /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
Nhp môn xã hi hc /
Tác giả: TS, Nguyễn Xuân Nghĩa ThS, Lê Minh Tiến ThS, Phạm Thị Thùy Trang ThS, Hoàng Mạnh Tưởng,
Mô tả vật lý: 176
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 301
Tính toán và thiết b h thng x lý nưc thy công ty dt nhum hoa tiến /
Tác giả: Lê Thị Thuỳ Vân, Tôn Thất Lãng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
Thiết kế cu M An /
Tác giả: Lê Thị Bích Thủy giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Tiến Lâm, ,
Mô tả vật lý: 194 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH