Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mi - đu tư /
Tác giả: Võ Minh Thiện giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, Lê Quốc Trung, ,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Cây sau sau lá đ (tp truyn ngn), trn (Tp tuyn ngn)Trung tưng gia đi thưng (Tiu
Tác giả: Cao Tiến Lê, ,
Mô tả vật lý: 475tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045337226
Bộ sưu tập: Sách tham kho 895.9223
ng dng thương mi đin t ca các doanh nghip Vit Nam thc trng và gii pháp /
Tác giả: Lê Minh Tư, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.84
Phát trin dch v ngân hàng bán l ti ngân hàng thương mi c phn Á Châu (ACB) /
Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Lại Tiến Dĩnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 332.17
X lý s tín hiu và Wavelets /
Tác giả: Lê Tiến Thường, ,
Mô tả vật lý: 638tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.3822
Thiết kế chung cư Lý Thưng Kit, TP.M Tho, Tin Giang /
Tác giả: Nông Quốc Hùng, Lê Văn Giang giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Tuyn tp bài tp mch đin t tương t /
Tác giả: Lê Tiến Thường,
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 621.3815

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH