Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá s cn thiết ca nhng yếu t ưu tiên khi thc hin e-commerce nhm nâng cao năng lc cnh
Tác giả: Lê Đức Tạ Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp hoàn thin hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thương mi c phn Quc tế Vit Nam -
Tác giả: Mai Thị Ngọc Ngân, Lê Quang Hùng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng chính sách tin lương, tin thưng và các khon tính theo lương ti công ty CP đu tư Hoa
Tác giả: Chế Thị Hồng Cẩm, Lê Thị Ngọc Hằng(GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm xúc tiến thương mi - đu tư /
Tác giả: Võ Minh Thiện giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, Lê Quốc Trung, ,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Cây sau sau lá đ (tp truyn ngn), trn (Tp tuyn ngn)Trung tưng gia đi thưng (Tiu
Tác giả: Cao Tiến Lê, ,
Mô tả vật lý: 475tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786045337226
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng thương mi đin t ca các doanh nghip Vit Nam thc trng và gii pháp /
Tác giả: Lê Minh Tư, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin dch v ngân hàng bán l ti ngân hàng thương mi c phn Á Châu (ACB) /
Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Lại Tiến Dĩnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
X lý s tín hiu và Wavelets /
Tác giả: Lê Tiến Thường, ,
Mô tả vật lý: 638tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế chung cư Lý Thưng Kit, TP.M Tho, Tin Giang /
Tác giả: Nông Quốc Hùng, Lê Văn Giang giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn