Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Cadaver dog handbook : forensic training and tactics for the recovery of human remains /
Tác giả: Andrew J, Rebmann, Edward David, Marcella H, Sorg, with Marcia Koenig , illustrations and book design, Judith Cooper, ,
Mô tả vật lý: 209 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.7
ISBN: 0849318866
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cyber forensics : a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer
Tác giả: Albert J, Marcella, Robert S, Greenfield, editors, ,
Mô tả vật lý: xx, 443 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.25968
ISBN: 0849309557
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cyber forensics : a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer
Tác giả: Albert J, Marcella, Robert S, Greenfield, editors, ,
Mô tả vật lý: xx, 443 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.25
ISBN: 0849309557
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cadaver dog handbook : forensic training and tactics for the recovery of human remains /
Tác giả: Andrew J Rebmann, Edward David, Marcella H, Sorg, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 636
ISBN: 0849318866
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn