Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ca b phn thương mi ti công ty c
Tác giả: Ngô Ngọc Thùy Vy, Lê Văn Hiền giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu và đ xut mt s gii pháp gim t l đin dùng trong mng phân phi ti khu vc đin
Tác giả: Ngô Cao Cường giáo viên hướng dẫn, Lê Văn Khái, ,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
L hi Bc Giang
Tác giả: Ngô Văn Trụ (chủ biên), Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng,
Mô tả vật lý: 823tr. ; , 21cm
ISBN: 978 604 7001330
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.269597
 
Gii pháp nhm nâng cao hiu qu qun tr nhân sư ti công ty CP Bo him Quân đi chi nhánh Nam
Tác giả: Lê Anh Văn, Ngô Ngọc Cương(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu kh năng áp dng HTQLMT theo tiêu chun ISO 14001 :
Tác giả: Ngô Thị Hồng Hạnh, Lê Huy Bá giáo viên hướng dẫn, Thái Văn Nam giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Văn bn lut quc tế phc v hc tp, nghiên cu môn gii quyết tranh chp quc tế
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341
 
Nhân hc đi cương
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 301
 
L hi chi trâu Đ Sơn
Tác giả: Ngô Đăng Lợi (Tìm hiểu, nghiên cứu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045371657
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.269597
 
Nghi l-l hi ca ngưi Chăm và ngưi Ê Đê : l hi Rija nưgar ca ngưi Chăm, nghi l-l hi Ê Đê
Tác giả: Ngô Văn Doanh, Trương Bi,
Mô tả vật lý: 891tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 390.09597
 
Văn hóa m thc liên quan đến cây ngô ca ngưi H'Mông trng huyn Đng Văn, tnh Hà Giang : nghiên
Tác giả: Lê Sỹ Giáo, Nguyễn Thị Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045395509
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.109597
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH