Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ca b phn thương mi ti công ty c
Tác giả: Ngô Ngọc Thùy Vy, Lê Văn Hiền giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu và đ xut mt s gii pháp gim t l đin dùng trong mng phân phi ti khu vc đin
Tác giả: Ngô Cao Cường giáo viên hướng dẫn, Lê Văn Khái, ,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
L hi Bc Giang /
Tác giả: Ngô Văn Trụ (chủ biên), Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng,
Mô tả vật lý: 823tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 978 604 7001330
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp nhm nâng cao hiu qu qun tr nhân sư ti công ty CP Bo him Quân đi chi nhánh Nam
Tác giả: Lê Anh Văn, Ngô Ngọc Cương(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn bn lut quc tế phc v hc tp, nghiên cu môn gii quyết tranh chp quc tế /
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
L hi chi trâu Đ Sơn /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi (Tìm hiểu, nghiên cứu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786045371657
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng ti công ty đin lc Bình Phú /
Tác giả: Ngô Văn Thành, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 185 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghi l-l hi ca ngưi Chăm và ngưi Ê Đê : l hi Rija nưgar ca ngưi Chăm, nghi l-l hi Ê Đê
Tác giả: Ngô Văn Doanh, Trương Bi,
Mô tả vật lý: 891tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn