Trang 1 trong 80 kết quả
Sắp xếp theo
Lp chương trình tính toán công trình xây dng bng phương pháp phn t hu hn = Programming the
Tác giả: I, M, Smith, D, V, Griffiths, Phạm Ngọc Khánh (dịch), , , [và những người khác], Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 620.0015153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp /
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 341.2473
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu đánh giá hin trng và đ xut các bin pháp qun lý cht thi rn công nghip nguy hi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga, Nguyễn Trọng Cẩn(GVHD),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin mô hình hot đng sau c phn hóa ca t chc công đoàn ti Công ty C phn
Tác giả: Đinh Khánh Nam, Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 331.88
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tri thc dân gian trong vic bo v rng thiêng, rng đu ngun ca ngưi Thu Lao (xã T Gia Khâu,
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh (cộng tác viên),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045015117
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu x lý nưc thi h gia đình bng công ngh bãi lc dòng chy ngang kết hp canh tác rau
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm /
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy x lý nưc cp cho xã Bình Tân, huyn Phú Ring, tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích hiu qu s dng vn ti các công ty ngành thc phm và đ ung niêm yết trên sàn giao
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh, Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích tình hình s dng vn lưu đng và gii pháp nâng cao hiu qu s dng vn lưu đng ca
Tác giả: Trần Bạch Khánh Trầm, Nguyễn Phú Tụ (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn