Trang 1 trong 80 kết quả
Sắp xếp theo
Lp chương trình tính toán công trình xây dng bng phương pháp phn t hu hn = Programming the
Tác giả: I, M, Smith, D, V, Griffiths, Phạm Ngọc Khánh (dịch), , , [và những người khác], Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 554tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 620.0015153
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp /
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.2473
Tri thc dân gian trong vic bo v rng thiêng, rng đu ngun ca ngưi Thu Lao (xã T Gia Khâu,
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh (cộng tác viên),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045015117
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH