Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Chiến lưc kinh doanh ca các công ty Dch v công ích khu vc phía nam thành ph H Chí Minh giai
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng, Phan Ngọc Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc trung tâm truyn hình Vit Nam ti Tp.H Chí Minh đến năm
Tác giả: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng đào to trung cp chuyên nghip ti khu vc thành ph H Chí Minh đến
Tác giả: Bùi Anh Thể, Nguyễn Đình Luận(Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng h thng qun lý tích hp an toàn, sc khe ngh nghip và môi trưng (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long , Thái Văn Nam, Nguyễn Trần Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Sn xut chế phm nm paecilomyces lilacinus phòng tr tuyến trùng meloidogyne sp. gây hi trên cây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu, Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm nghiên cu cây trng min Nam s 282 Lê Văn S, qun Tân Bình, TP.HCM /
Tác giả: Trần Văn Thủy, Nguyễn Văn Giang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.7563
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Sn xut nm Paecilomyces sp. đ phòng tr tuyến trùng Meloidogyne sp. gây hi trên cây h tiêu /
Tác giả: Phan Ánh Ngân, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
T đin đa danh Sài Gòn - thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Lê Trung Hoa (chủ biên), Nguyễn Đình Tư, ,
Mô tả vật lý: 720tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 915.9703
ISBN: 9786049162701
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cao c văn phòng Trung Nam /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn, Khổng Trọng Toàn (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 189tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn