Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trung tâm nghiên cu cây trng min Nam s 282 Lê Văn S, qun Tân Bình, TP.HCM /
Tác giả: Trần Văn Thủy, Nguyễn Văn Giang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 690.7563
Sn xut nm Paecilomyces sp. đ phòng tr tuyến trùng Meloidogyne sp. gây hi trên cây h tiêu /
Tác giả: Phan Ánh Ngân, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
T đin đa danh Sài Gòn - thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Lê Trung Hoa (chủ biên), Nguyễn Đình Tư, ,
Mô tả vật lý: 720tr. ; , 21cm.
ISBN: 9786049162701
Bộ sưu tập: Sách tham kho 915.9703
Thiết kế cao c văn phòng Trung Nam /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn, Khổng Trọng Toàn (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 189tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 690.523

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH