Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng kháng nm sinh aflatoxin ca mt s lactobacillus spp. và ng dng trong bo qun
Tác giả: Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 579.37
 
Kh năng s dng mt s vi khun lab phân lp trong khoang ming c chế s to thành màng sinh hc
Tác giả: Nguyễn Đặng Vân Anh, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Đánh giá kh năng chuyn hóa chitin thành chitosan bng vi sinh vt tiết enzyme chitin deacetylase
Tác giả: Đỗ Thị Phương Trinh, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 573.774
 
Thiết lp quy trình lên men vi khun serratia marcescens đ sn xut chế phm dit sâu
Tác giả: Cao Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Phân lp và tuyn chn vi khun lactic có kh năng c chế mc sinh aflatoxin
Tác giả: Nguyễn Trần Yến Tiên, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH