Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết lp quy trình lên men vi khun serratia marcescens đ sn xut chế phm dit sâu
Tác giả: Cao Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Phân lp và tuyn chn vi khun lactic có kh năng c chế mc sinh aflatoxin
Tác giả: Nguyễn Trần Yến Tiên, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH