Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Nhân hc đi cương
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 301
 
Truyn c Raglai
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện(chủ biên), Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp (sưu tầm, biên soạn) , ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047000777
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
 
Tăng cưng công tác qun lý thu n thuế ti cc thuế tnh Bình Phưc
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 336.2  
Nghip v qun lý và kế toán kho bc nhà nưc
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, ,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.8333  
Thiết kế máy doa ng bao trc chân vt tàu thy
Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đức Quang, Phùng Chân Thành giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Hoàn thin công tác qun lý tn kho nguyên vt liu sn xut dây ca Công ty TNHH TM SX DV VC Vinh
Tác giả: Huỳnh Gia Mỹ, Lê Đình Thái (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Tăng cưng kh năng thông minh cho robot trong thăm dò, chn đoán các bnh truyn nhim
Tác giả: Nguyễn Quốc Thanh, Lê Văn Tiến Dũng(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 16tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 629.892  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH