Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế điu khin h thng đin năng lưng mt tri hòa vào lưi đin mt pha /
Tác giả: Lê Tấn Cường, Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Truyn c Raglai /
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện(chủ biên), Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp (sưu tầm, biên soạn) , ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047000777
Bộ sưu tập: Sách tham kho
H thng các bài tp hun luyn Karate-do : Sách dùng cho sinh viên Đi ha TDTT /
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu (Chủ biên), Lê Hoài Phương, Nguyễn Tuấn Cường, ,
Mô tả vật lý: 284 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.8153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tăng cưng công tác qun lý thu n thuế ti cc thuế tnh Bình Phưc /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghip v qun lý và kế toán kho bc nhà nưc /
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, ,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế máy doa ng bao trc chân vt tàu thy /
Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đức Quang, Phùng Chân Thành giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Sinh hc đi cương. Tp 1- Sinh hc tế bào cơ s di truyn hc & thc thuyết tiến hóa /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn