Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 332.77
Tuyn tp mt s điu ưc quc tế v gii quyết tranh chp thương mi quc tế bng tòa án, trng tài
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn,
Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.754
Gii quyết tranh chp hp đng thương mi quc tế nhn dng tranh chp, bin pháp ngăn nga và
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: 386tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.754
Nghiên cu đ xut các bin pháp bo v môi trưng ti bnh vin Phm Ngc Thch TP.HCM
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thủy giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thị Thuý Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH