Trang 1 trong 83 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu hot tính quét gc t do và kh năng chng đái tháo đưng trên mô hình đng vt b tn
Tác giả: Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Hồng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.321
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Sàng lc hot tính chng oxy hóa ca mt s loài thc vt đnh hưng nghiên cu nguyên liu có tim
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tuyn tp mt s điu ưc quc tế v gii quyết tranh chp thương mi quc tế bng tòa án, trng tài
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn,
Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 341.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bưc đu nghiên cu tác dng chng ri lon lipid máu trên mô hình đng vt ca go lt tím và hưng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Ngọc Hồng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng kháng khun và thành phn hóa hc trong cao chiết Ethanol nhân trn tía
Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Quang Thắng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình thc hin vn chuyn hàng nhp khu Clinker bng phương thc tàu chuyến ti công ty c
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn