Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 332.77  
Tuyn tp mt s điu ưc quc tế v gii quyết tranh chp thương mi quc tế bng tòa án, trng tài
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn,
Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.754
 
Quy trình thc hin vn chuyn hàng nhp khu Clinker bng phương thc tàu chuyến ti công ty c
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Gii quyết tranh chp hp đng thương mi quc tế nhn dng tranh chp, bin pháp ngăn nga và
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: 386tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.754
 
Chiến lưc kinh doanh ca các công ty Dch v công ích khu vc phía nam thành ph H Chí Minh giai
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng, Phan Ngọc Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.4012  
Nghiên cu đ xut các bin pháp bo v môi trưng ti bnh vin Phm Ngc Thch TP.HCM
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thủy giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thị Thuý Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH