Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
K thut lp trình Game trong Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Lp trình game 3D vi Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
K thut xây dng điu khin tùy biến trên Windows bng .Net /
Tác giả: Bùi Phú Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.276

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH