Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu sn xut nưc ung dinh dưng tăng cưng hp thu Lycopene t cà chua, dưa hu, gc và chế
Tác giả: Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Thị Ngọc Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu d báo ph ti đin năng khu vc qun 10; qun 11 thuc công ty đin lc Phú Th đến năm
Tác giả: Nguyễn Tự Thanh Tâm, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.793213
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng nhp khu máy móc, thiết b ngành may công nghip ti Tng
Tác giả: Nguyễn Văn Phú Cường, Trần Thị Trang(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K thut lp trình Game trong Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình game 3D vi Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ng dng h thng thông tin đa lý (GIS) vào qun lý h thng lưi đin qun Tân Phú /
Tác giả: Nguyễn Gia Thoại, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát kh năng gii đc ca GLUTAMAT trên cây ci b bnh l c r do nm RHIZOCTONIA SOLANI /
Tác giả: Nguyễn Phú Cường, Hứa Quyết Chiến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K thut xây dng điu khin tùy biến trên Windows bng .Net /
Tác giả: Bùi Phú Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn