Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm nâng cao năng sut lao đng ca doanh nghip chế biến g, trang trí ni tht
Tác giả: Phạm Anh Quốc, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.314
 
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.3  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH