Trang 1 trong 61 kết quả
Sắp xếp theo
Đào to ngun nhân lc ngành công ngh thông tin ti Tp.H Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Đăng Thơ, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.3

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH