Trang 1 trong 417 kết quả
Sắp xếp theo
Tri thc bn đa trong vic canh tác nương ry ca ngưi SiLa huyn Mưng Tè, tnh Lai Châu trưng
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh (Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045367957
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.09597
Sn phm ngũ cc và ngh mm truyn thng Qung Bình /
Tác giả: Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047001484
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.09597
Văn hc dân gian các dân tc thiu s huyn Sông Hinh, tnh Phú Yên /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa (sưu tầm, biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH