Trang 1 trong 395 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 628.3
 
Văn hc dân gian các dân tc thiu s huyn Sông Hinh, tnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa (sưu tầm, biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
 
Nghiên cu quy hoch chi tiết khu x lý cht thi rn sinh hot và công nghip cho thành ph Biên
Tác giả: Nguyễn Đức Anh , Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.44  
Nghiên cu nhng đóng góp ca bãi lc ngm dòng chy đng kết hp bãi lc ngm dòng chy ngang trng
Tác giả: Trần Minh Tâm, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.3  
Phân tích hiu qu hot đng sn xut kinh doanh và mt s bin pháp nâng cao hiu qu kinh tế ti
Tác giả: Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Quang Lợi, ,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nét đc sc trong văn hóa m thc ca cư dân Nam Đnh, Ninh Bình, Qung Bình
Tác giả: Đỗ Đình Thọ, Đỗ Danh Gia, Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 431tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047001972
Bộ sưu tập: Sách tham kho 394.109597
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH