Trang 1 trong 235 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 570
 
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 628.3
 
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.3  
Nghiên cu tính kh thi vic dán nhãn sinh thái cho thu sn Vit Nam và xây dng qui trình cp nhãn
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Hồng Nhật giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip phát thi (aizes) cho ngành chế biến thy sn gn vi
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH