Trang 1 trong 290 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu phát trin phương pháp " thiết kế vì môi trưng " hưng đến mc tiêu "phát thi bng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nh hưng ca các Elicitor, h thng LED ci tiến, môi trưng hai lp đến quá trình nhân
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng đa dng sinh hc thc vt thân g ti phân khu phc hi sinh thái thuc khu bo
Tác giả: Nguyễn Hương Tràm, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chương trình qun lý cht thi nguy hi phòng thí nghim trong khuôn viên trưng đi hc -
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, Nguyễn Trung Việt(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn