Trang 1 trong 274 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu phát trin phương pháp " thiết kế vì môi trưng " hưng đến mc tiêu "phát thi bng
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Xây dng chương trình qun lý cht thi nguy hi phòng thí nghim trong khuôn viên trưng đi hc -
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, Nguyễn Trung Việt(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 628.4  
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip phát thi (aizes) cho ngành chế biến thy sn gn vi
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH