Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hc dân gian các dân tc thiu s huyn Sông Hinh, tnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa (sưu tầm, biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
Kho sát đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp ci thin điu kin v sinh môi trưng cho
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Đăng , Võ Lê Phú(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH