Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát đánh giá hin trng s dng nưc sinh hot và đ xut các gii pháp cung cp nưc sch
Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thiệp giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn hc dân gian các dân tc thiu s huyn Sông Hinh, tnh Phú Yên /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa (sưu tầm, biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá hin trng môi trưng cty CP thc phm Hng Phú KCN Hàm Kim 1 - Huyn Hàm Thun Nam- tnh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá thc trng, tính h s phát thi và đ xut gii pháp công ngh x lý nưc thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng công tác thm đnh tín dng doanh nghim ngn hng ti Ngân hàng TMCP Công Thương Vit
Tác giả: Phạm Thị Huyền Diệu , Phan Đình Nguyên (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp ci thin điu kin v sinh môi trưng cho
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Đăng , Võ Lê Phú (GVHD),
Mô tả vật lý: 150tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn