Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hc dân gian các dân tc thiu s huyn Sông Hinh, tnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Dương Thái Nhơn, Nguyễn Thị Ái Thoa (sưu tầm, biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
 
Đánh giá hin trng môi trưng cty CP thc phm Hng Phú KCN Hàm Kim 1 - Huyn Hàm Thun Nam- tnh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Kho sát đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp ci thin điu kin v sinh môi trưng cho
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Đăng , Võ Lê Phú(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH