Trang 1 trong 184 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.3
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: Văn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Hòa (biên tập nội dung),
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho 343.5970340263

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH