Trang 1 trong 193 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát đánh giá hin trng s dng nưc sinh hot và đ xut các gii pháp cung cp nưc sch
Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thiệp giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut gii pháp bo v môi trưng cho các xã nông thôn mi trên đa bàn huyn đng phú,
Tác giả: Đàm Vũ Đức, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến hành vi gian ln thuế giá tr gia tăng ca các doanh nghip ngoài quc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.206
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng gii pháp ch yếu nhm nâng cao hu qu qun tr ngun nhân lc ca tng đi lý FEDEX/ Bưu
Tác giả: Nguyễn Thị Trang Thùy, Phạm Thị Thu Phương giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: Văn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Hòa (biên tập nội dung),
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin kim soát ni b các khon chi thưng xuyên ngân sách nhà nưc ca các UBND xã trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng Gis vào công tác qun lý thu gom - vn chuyn cht thi rn sinh hot ti TP.Biên Hoà - Thí
Tác giả: Lê Thanh Hòa giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hoài Thy, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn