Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 005.7585
Nghiên cu công ngh sn xut đ hp mc nhi rau qu st cà chua /
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tâm giáo viên hướng dẫn, Vòng Thủ Phấn, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long Yi Kim Quang Vòng Chánh Kiếu,
Mô tả vật lý: 128
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 647.950688
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Yi Kim Quang, Vòng Chánh Kiếu,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 647.950688
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH