Trang 1 trong 68 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Qun vt :
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 796.342
 
Các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đến cht lưng thông tin kế toán đưc trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 657.3  
Nâng cao v trí các doanh nghip dt may Vit Nam trong chui giá tr dt may xut khu sang th
Tác giả: Trương Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 338.47677  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH