Trang 1 trong 68 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Qun vt :
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 796.342
Nâng cao v trí các doanh nghip dt may Vit Nam trong chui giá tr dt may xut khu sang th
Tác giả: Trương Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 338.47677

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH