Trang 1 trong 91 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cưng công tác thông tin tuyên truyn phòng, nga chng vi phm trên mng Internet : Sách kèm
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.8
Điu tra - đánh giá kh năng gây ô nhim bi do giao thông ti các đim thi đu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 628.53
Giáo trình các quá trình và thiết b trong công ngh thc phm - Công ngh sinh hc. Tp 2- Các quá
Tác giả: Tôn Thất Minh (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 24 cm
ISBN: 9786049501753 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho 660.6
Tuyên truyn, ph biến nâng cao nhn thc v công tác đm bo an toàn an ninh thông tin mng : Sách
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm
ISBN: 9786048021221
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.8
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.2768

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH