Trang 1 trong 91 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cưng công tác thông tin tuyên truyn phòng, nga chng vi phm trên mng Internet : Sách kèm
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Điu tra - đánh giá kh năng gây ô nhim bi do giao thông ti các đim thi đu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Giáo trình các quá trình và thiết b trong công ngh thc phm - Công ngh sinh hc. Tp 2- Các quá
Tác giả: Tôn Thất Minh (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9786049501753 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyên truyn, ph biến nâng cao nhn thc v công tác đm bo an toàn an ninh thông tin mng : Sách
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021221
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Dùng phương pháp PCA đ nghiên cu xác đnh các nhân t chính nh hưng đến tiến đ d án trong giai
Tác giả: Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu kh năng kháng khun và thành phn hóa hc trong cao chiết Ethanol nhân trn tía
Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Quang Thắng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s tuân th nghĩa v thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến tính tuân th thuế ca các doanh nghip va và nh ti chi cc thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân , Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến s bt cân xng thông tin ca các doanh nghip ngành bt đng sn niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kim Thủy, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74 ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn