Trang 1 trong 1234 kết quả
Sắp xếp theo
Tri thc bn đa trong vic canh tác nương ry ca ngưi SiLa huyn Mưng Tè, tnh Lai Châu trưng
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh (Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045367957
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu hot tính quét gc t do và kh năng chng đái tháo đưng trên mô hình đng vt b tn
Tác giả: Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Hồng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.321
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K yếu Hi tho khoa hc Hip đnh đi tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thc mi trong thương
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền (tổng biên tập), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 385tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 382.919
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu nh hưng ca các Elicitor, h thng LED ci tiến, môi trưng hai lp đến quá trình nhân
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut các gii pháp gim thiu ô nhim cho các làng ngh trng hoa, cây king ti tphcm
Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Linh , Lê Thanh Hải, Trần Văn Thanh(GHVD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Giáo trình Qun vt : Dùng cho sinh viên Đi hc và Cao đng Sư phm TDTT /
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng công ngh thông tin
Tác giả: Lai Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát nh hưng ca chì ( Pb) trong bùn thi phát sinh t trm x lý nưc thi nhà máy acquy đng
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn