Trang 1 trong 1188 kết quả
Sắp xếp theo
H thng thông tin kế toán. tp 3
Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 657.0285
 
Nghiên cu đ xut các gii pháp gim thiu ô nhim cho các làng ngh trng hoa, cây king ti tphcm
Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Linh , Lê Thanh Hải, Trần Văn Thanh(GHVD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Giáo trình Qun vt :
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 796.342
 
Tn dng bã chưng ct hn hp lên men rơm r thành bioethanol làm ngun dinh dưng thay thế bt ngô
Tác giả: Thái Thị Thùy Trang, Nguyễn Đình Quân (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
K yếu hi tho phát trin bn vng ca Vit Nam trong bi cnh mi ca hi nhp quc tế và biến đi
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng (biên tập),
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham kho 338.927
 
Tng quan v Asean và tim năng Thành ph H Chí Minh trong tiến trình hi nhp
Tác giả: Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Công Khanh, Đoàn Thanh Hương, ,
Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 341.2473
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH