Trang 1 trong 126 kết quả
Sắp xếp theo
Nhp môn phương pháp phn t hu hn ng dng tính toán kết cu bng chương trình ngôn ng Pascal
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.133
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 624.25
Phát trin thương mi trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Ni - Hi Phòng
Tác giả: Nguyễn Văn Lịch, ,
Mô tả vật lý: 385 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 337.597051
Lut qun lý, s dng tài sn công lut qun lý, s dng tài sn nhà nưc và các văn bn v trưng
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại (hệ thống),
Mô tả vật lý: 399tr ; , 28cm
ISBN: 9786049225277
Bộ sưu tập: Sách tham kho 343.02
Thiên nhiên vi sc thái văn hóa vùng trong ca dao tr tình Trung b : Chuyên kho
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, ,
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027802
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
Ngh bin truyn thng mt s tnh ven bin Vit Nam
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Xuân Phong,
Mô tả vật lý: 262tr. ; , 21cm
ISBN: 9786046400455
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.095

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH