Trang 1 trong 135 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa cng đng Kinh tc Kinh Đo (Đông Hưng, Qung Tây, Trung Quc) /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm, ,
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 22cm
ISBN: 9786047010622
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.09597
Nhp môn phương pháp phn t hu hn ng dng tính toán kết cu bng chương trình ngôn ng Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.133
Điu chnh chính sách thương mi ca Trung Quc, Nht Bn và Hàn Quc sau khng hong: Kinh nghim
Tác giả: Nguyễn Duy Lợi (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm
ISBN: 9786049446023
Bộ sưu tập: Sách tham kho 382.3095
S tri dy v kinh tế ca Trung Quc và nhng vn đ đt ra cho Vit Nam. Quyn 1 : sách tham kho
Tác giả: Nguyễn Kim Bảo (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 330.951
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 624.25
Đánh giá, d báo tác đng ca điu chnh chiến lưc và phương thc phát trin mi ca Trung Quc đến
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 324tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049561665
Bộ sưu tập: Sách tham kho 327.51059

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH