Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hot đng nhp khu thc trng và đ xut mt s gii pháp nhm gim chi phí kinh doanh
Tác giả: Lê Văn Bảy giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Vũ Trọng Tường, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bưc đu nghiên cu, đánh giá s di chuyn ca cht gây ô nhim trong môi trưng đt ngp nưc ven
Tác giả: Ngô Phương Thanh, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tác đng môi trưng nưc do nưc thi chăn nuôi nông h và đ xut phương thc x lý bng đt ngp
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut bin pháp phân loa, thu gom, vn chuyn rác sinh hot ti ngun qun 10 /
Tác giả: Nguyễn Thị Lan giáo viên hướng dẫn, Thái Thị Kim Chi, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát kh năng x lý nưc r rác cu bãi chôn lp Gò Cát bng mt s thc vt đt ngp nưc /
Tác giả: Hồ Thị Minh Tuyền, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế h thng đt ngp nưc phc v x lý nưc thi cm công nghip Tân Qui huyn C Chi /
Tác giả: Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thành Luân, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đc đim cht hu cơ trong đt ngp nưc vưn quc gia Lò Gò-Xa Mát, tnh Tây Ninh /
Tác giả: Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, Trần Thị Diễm Trang, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn