Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hot đng nhp khu thc trng và đ xut mt s gii pháp nhm gim chi phí kinh doanh
Tác giả: Lê Văn Bảy giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Vũ Trọng Tường, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Bưc đu nghiên cu, đánh giá s di chuyn ca cht gây ô nhim trong môi trưng đt ngp nưc ven
Tác giả: Ngô Phương Thanh, Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu và đ xut bin pháp phân loa, thu gom, vn chuyn rác sinh hot ti ngun qun 10
Tác giả: Nguyễn Thị Lan giáo viên hướng dẫn, Thái Thị Kim Chi, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Thiết kế h thng đt ngp nưc phc v x lý nưc thi cm công nghip Tân Qui huyn C Chi
Tác giả: Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Thành Luân, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Đc đim cht hu cơ trong đt ngp nưc vưn quc gia Lò Gò-Xa Mát, tnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn Văn Đệ giáo viên hướng dẫn, Trần Thị Diễm Trang, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH